Rodinný dom, Dobra voda

rd dobra voda 

Štúdia:

resize
resize
resize
resize
resize
resize

 Starý stav:

resize resize
resize resize