Projekčná činnosť

- vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb

- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

- výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby

- výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby - jednoduché stavby

- výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - energetické a iné líniové stavby technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia, tepelné zariadenia, plynové zariadenia