Servisno - revízna činnosť

- odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení

- odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

- odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

- Údržba a opravy: TZ, PZ, EZ

- Údržba a servis MaRZ plynu

- MaR

- horákov kotlov