Stavebno - montážna činnosť

- uskutočňovanie stavieb a ich zmien

- uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien

- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien

- výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení

- elektroinštalatérstvo

- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení

- plynoinštalatérstvo

- kúrenárske práce

- odborné činnosti vo výstavbe v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb v rozsahu oprávnenia tepelné zariadenia

- zámočníctvo

- zváračské práce

- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení